Startseite "Wie geht Polnisch?"<- Datenbank
Jak działa polski? - Wie geht Polnisch?
102 Listen zum Thema
Bemerkungen zum Konzept
Mit eigenen Wörtern gezielt suchen:

Oder eine von 102 fertigen Beispiel-Listen wählen:
   14 WIE GEHT POLNISCH?    (JAK DZIAŁA POLSKI?)
   54 Abkürzungen    (skróty)
  559 Adjektive    (przymiotniki)
  168 Adjektive / Adverbien    (przymiotniki / przysłówki)
  151 Adverbien    (przysłówki)
  303 Alltags-Sätze    (zdania z życia codziennego)
  146 Ausrufe    (wykrzykniki)
  138 Auto und Verkehr    (samochód i ruch)
   44 Brot und Getreide    (chleb i zboże)
  118 Chemische Elemente    (pierwiastki chemiczny)
  147 Computer und Internet    (komputer i internet)
   16 Deutsche Bundesländer    (Niemieckie kraje związkowe)
  224 Emotionen    (emocje)
  237 Essen und Trinken    (jedzenie i picie)
   24 Farben    (kolory)
   20 Feiertage    (święta)
  471 Fragen    (pytania)
   18 Fragewörter    (zaimki pytające)
   62 Fußball    (piłka nożna)
   39 Gemüse    (warzywa)
  141 Gesundheit / Krankheit    (zdrowie / choroba)
   70 Grammatik-Fachwörter    (terminy gramatyczne)
  186 Haus und Haushalt    (Dom i gospodarstwo domowe)
   42 Imperativ Plural    (tryb rozkazujący, liczba mnoga)
  168 Imperativ Singular    (tryb rozkazujący, liczba pojedyncza)
   16 Jahreszeiten    (pory roku)
   40 Jugendwörter    (słowa młodzieżowe)
   76 Konjunktionen    (spójniki)
  230 Konjunktiv    (tryb warunkowy)
    4 Kräuter und Gewürze    (zioła i przyprawy)
 2187 Kurze Sätze    (krótkie zdania)
   38 Landschaft    (krajobraz)
  126 Lehnwörter aus Deutsch    (zapożyczenia z niemieckiego)
   43 Lehnwörter aus Englisch    (zapożyczenia z angielskiego)
   97 Lehnwörter aus Latein etc.    (zapożyczenia z łaciny)
  150 Mensch und Körper    (człowiek i jego ciało)
   34 Monate    (miesiące)
   21 Obst    (owoce)
   14 Opern    (opery)
  227 Ordnungszahlen    (liczby porządkowe)
   63 Partikel; Füllwörter    (partykuły)
   24 Passiv    (strona bierna)
   99 Pflanzen und Bäume    (rośliny i drzewa)
 2743 Phrasen, Redewendungen    (frazy i idiomy)
   62 Pluralia    (tylko liczba mnoga)
   45 Polen-Highlights    (polskie atrakcje)
  181 Politik; Verwaltung    (polityka; zarząd)
   16 Polnische Wojwodschaften    (Polskie Województwa (od 1999 r.))
   15 Präpositionen mit Akkusativ    (przyimki z biernikiem)
    7 Präpositionen mit Dativ    (przyimki z celownikiem)
   37 Präpositionen mit Genitiv    (przyimki z dopełniaczem)
    9 Präpositionen mit Instrumental    (przyimki z narzędnikiem)
    5 Präpositionen mit Lokativ    (przyimki z miejscownikiem)
   84 Pronomen    (zaimki)
   82 Sätze mit Akkusativ    (biernik)
   42 Sätze mit Dativ    (celownik)
  149 Sätze mit Genitiv    (dopełniacz)
  146 Sätze mit Instrumental    (narzędnik)
  148 Sätze mit Lokativ    (miejscownik)
    9 Sätze mit Vokativ    (wołacz)
   38 Satz- und Sonderzeichen    (znaki interpunkcyjne)
   21 Schimpf und Schande    (klątwy, wulgaryzmy i słowa wstydliwe)
   27 Singularia    (tylko liczba pojedyncza)
   43 Slang    (gwara)
  134 Sport    (sport)
   25 Sprachen der EU    (języki EU)
  172 Sprichwörter, Redensarten    (przysłowia)
   28 Staaten der EU    (kraje Unii Europejskiej)
   49 Staaten Europas    (kraje Europejskie)
  256 Staaten und Hauptstädte    (kraje i stolice)
   48 Steigerung, Komparativ    (stopień wyższy)
  172 Steigerung, Superlativ    (stopień najwyższy, superlatywy)
   12 Sternzeichen    (znaki zodiaku)
   21 Tageszeiten    (pory dnia)
    4 Tiere    (zwierzęta)
   17 Tiere -- Fische    (ryby)
   35 Tiere -- Gliederfüßler    (owady i pająki)
   15 Tiere -- Reptile und Amphibien    (gady i amfibie)
   65 Tiere -- Säuger    (ssaki)
   55 Tiere -- Vögel    (ptaki)
   14 Tiere -- Wirbellose    (bezkręgowce)
   55 Tod und Teufel    (śmierć i diabeł)
    0 Tym und Tego im Wörterwald    ('tym' i 'tego' plątają się w gąszczu polskich zdań)
 1265 Verben    (czasowniki)
    9 Verben, modal    (czasowniki modalne)
  127 Verben, reflexiv    (czasowniki zwrotne)
   43 Verben, unregelmäßige    (czasowniki nieregularne)
  704 Verben, verpaart: imperfektiv + perfektiv    (pary czasowników: niedokonany + dokonany)
  103 Verneinungen    (negacje)
   60 Verwandschaft und Bekanntschaft    (członkowie i znajomi)
   65 Warschau!    (Atrakcje w Warszawie)
   38 Werkzeuge    (narzędzia)
  121 Wetter und Klima    (pogoda i klimat)
   12 Wirtschaft und Arbeit    (gospodarka i praca)
   10 Wochentage    (dni tygodnia)
   42 Wortwahl-Unterschiede    (Różnice w doborze słów)
  173 Zahlen : Beispiele in Sätzen    (zdania z liczbami)
   47 Zahlen : Grundzahlen    (liczby)
   78 Zahlwörter    (liczebniki)
   94 Zitate    (cytaty)
  162 Zuviel des Guten : Websites zur polnischen Sprache    (strony internetowe)

Für Hinweise, Korrekturen, Kritik -> B.Eversberg, ©2020