Startseite "Wie geht Polnisch?"
Startseite und Datenbank

Jak działa polski? - Wie geht Polnisch?
98 Listen zum Thema
Bemerkungen zum Konzept
Mit eigenen Wörtern gezielt suchen:

Oder eine von 98 fertigen Beispiel-Listen wählen:
   14 WIE GEHT POLNISCH?    (JAK DZIAŁA POLSKI?)
   52 Abkürzungen    (skróty)
  552 Adjektive    (przymiotniki)
  168 Adjektive / Adverbien    (przymiotniki / przysłówki)
  147 Adverbien    (przysłówki)
  295 Alltags-Sätze    (zdania z życia codziennego)
  146 Ausrufe    (wykrzykniki)
  134 Auto    (samochód)
   40 Brot und Getreide    (chleb i zboże)
  118 Chemische Elemente    (pierwiastki chemiczny)
   16 Deutsche Bundesländer    (Niemieckie kraje związkowe)
  224 Emotionen    (emocje)
  115 Essen und Trinken    (jedzenie i picie)
   23 Farben    (kolory)
   19 Feiertage    (święta)
  467 Fragen    (pytania)
   17 Fragewörter    (zaimki pytające)
   59 Fußball    (piłka nożna)
   39 Gemüse    (warzywa)
  133 Gesundheit / Krankheit    (zdrowie / choroba)
   70 Grammatik-Fachwörter    (terminy gramatyczne)
  185 Haus und Haushalt    (Dom i gospodarstwo domowe)
   42 Imperativ Plural    (tryb rozkazujący, liczba mnoga)
  165 Imperativ Singular    (tryb rozkazujący, liczba pojedyncza)
   15 Jahreszeiten    (pory roku)
   40 Jugendwörter    (słowa młodzieżowe)
   76 Konjunktionen    (spójniki)
  230 Konjunktiv    (tryb warunkowy)
    4 Kräuter und Gewürze    (zioła i przyprawy)
 1748 Kurze Sätze    (krótkie zdania)
   38 Landschaft    (krajobraz)
  126 Lehnwörter aus Deutsch    (zapożyczenia z niemieckiego)
   43 Lehnwörter aus Englisch    (zapożyczenia z angielskiego)
   98 Lehnwörter aus Latein etc.    (zapożyczenia z łaciny)
  150 Mensch und Körper    (człowiek i jego ciało)
   34 Monate    (miesiące)
   21 Obst    (owoce)
   14 Opern    (opery)
  227 Ordnungszahlen    (liczby porządkowe)
   63 Partikel; Füllwörter    (partykuły)
   24 Passiv    (strona bierna)
   99 Pflanzen und Bäume    (rośliny i drzewa)
 2740 Phrasen, Redewendungen    (frazy i idiomy)
   58 Pluralia    (tylko liczba mnoga)
   41 Polen-Highlights    (polskie atrakcje)
   16 Polnische Wojwodschaften    (Polskie Województwa (od 1999 r.))
   15 Präpositionen mit Akkusativ    (przyimki z biernikiem)
    7 Präpositionen mit Dativ    (przyimki z celownikiem)
   38 Präpositionen mit Genitiv    (przyimki z dopełniaczem)
    9 Präpositionen mit Instrumental    (przyimki z narzędnikiem)
    5 Präpositionen mit Lokativ    (przyimki z miejscownikiem)
   82 Pronomen    (zaimki)
   82 Sätze mit Akkusativ    (biernik)
   41 Sätze mit Dativ    (celownik)
  141 Sätze mit Genitiv    (dopełniacz)
  142 Sätze mit Instrumental    (narzędnik)
  145 Sätze mit Lokativ    (miejscownik)
    9 Sätze mit Vokativ    (wołacz)
   38 Satz- und Sonderzeichen    (znaki interpunkcyjne)
   20 Schimpf und Schande    (klątwy, wulgaryzmy i słowa wstydliwe)
   24 Singularia    (tylko liczba pojedyncza)
   43 Slang    (gwara)
  132 Sport    (sport)
   25 Sprachen der EU    (języki EU)
  163 Sprichwörter, Redensarten    (przysłowia)
   28 Staaten der EU    (kraje Unii Europejskiej)
   49 Staaten Europas    (kraje Europejskie)
  256 Staaten und Hauptstädte    (kraje i stolice)
   48 Steigerung, Komparativ    (stopień wyższy)
  170 Steigerung, Superlativ    (stopień najwyższy, superlatywy)
   12 Sternzeichen    (znaki zodiaku)
   21 Tageszeiten    (pory dnia)
    4 Tiere    (zwierzęta)
   18 Tiere -- Fische    (ryby)
   35 Tiere -- Gliederfüßler    (owady i pająki)
   15 Tiere -- Reptile und Amphibien    (gady i amfibie)
   64 Tiere -- Säuger    (ssaki)
   55 Tiere -- Vögel    (ptaki)
   14 Tiere -- Wirbellose    (bezkręgowce)
   51 Tod und Teufel    (śmierć i diabeł)
    1 Tym und Tego im Wörterwald    ('tym' i 'tego' plątają się w gąszczu polskich zdań)
 1249 Verben    (czasowniki)
    8 Verben, modal    (czasowniki modalne)
  125 Verben, reflexiv    (czasowniki zwrotne)
   44 Verben, unregelmäßige    (czasowniki nieregularne)
  688 Verben, verpaart: imperfektiv + perfektiv    (pary czasowników: niedokonany + dokonany)
   96 Verneinungen    (negacje)
   59 Verwandschaft und Bekanntschaft    (członkowie i znajomi)
   63 Warschau!    (Atrakcje w Warszawie)
   30 Werkzeuge    (narzędzia)
  114 Wetter und Klima    (pogoda i klimat)
   10 Wochentage    (dni tygodnia)
  145 Zahlen : Beispiele in Sätzen    (zdania z liczbami)
   47 Zahlen : Grundzahlen    (liczby)
   76 Zahlwörter    (liczebniki)
   80 Zitate    (cytaty)
  159 Zuviel des Guten : Websites zur polnischen Sprache    (strony internetowe)

Für Hinweise, Korrekturen, Kritik -> B.Eversberg, ©2020