Startseite "Wie geht Polnisch?"
Strona główna - Startseite

Jak działa polski? - Wie geht Polnisch?
70 Listen zum Thema

Dann kommt dazu eine Liste mit Beispielsätzen, die man auch anhören kann
   14 Wie geht Polnisch?    (Jak działa polski?)
   45 Abkürzungen    (skróty)
  372 Adjektive    (przymiotniki)
   90 Adjektive / Adverbien    (przymiotniki / przysłówki)
  125 Adverbien    (przysłówki)
  289 Alltags-Sätze    (zdania z życia codziennego)
  127 Ausrufe    (wykrzykniki)
  118 Chemische Elemente    (pierwiastki chemiczny)
   16 Deutsche Bundesländer    (Niemieckie kraje związkowe)
   22 Farben    (kolory)
   18 Feiertage    (święta)
  465 Fragen    (pytania)
   17 Fragewörter    (zaimki pytające)
   68 Grammatik-Fachwörter    (terminy gramatyczne)
   42 Imperativ Plural    (tryb rozkazujący, liczba mnoga)
  161 Imperativ Singular    (tryb rozkazujący, liczba pojedyncza)
   15 Jahreszeiten    (pory roku)
   39 Jugendwörter    (słowa młodzieżowe)
   72 Konjunktionen    (spójniki)
  227 Konjunktiv    (tryb warunkowy)
 1818 Kurze Sätze    (krótkie zdania)
  125 Lehnwörter aus Deutsch    (zapożyczenia z niemieckiego)
   41 Lehnwörter aus Englisch    (zapożyczenia z angielskiego)
   98 Lehnwörter aus Latein etc.    (zapożyczenia z łaciny)
   34 Monate    (miesiące)
   12 Opern    (opery)
  101 Ordnungszahlen    (liczby porządkowe)
   62 Partikel; Füllwörter    (partykuły)
   10 Passiv    (strona bierna)
   77 Pflanzen und Bäume    (rośliny i drzewa)
 2702 Phrasen, Redewendungen    (frazy i idiomy)
   41 Pluralia    (tylko liczba mnoga)
   37 Polen-Highlights    (polskie atrakcje)
   16 Polnische Wojwodschaften    (Polskie Województwa (od 1999 r.))
   15 Präpositionen mit Akkusativ    (przyimki z biernikiem)
    6 Präpositionen mit Dativ    (przyimki z celownikiem)
   40 Präpositionen mit Genitiv    (przyimki z dopełniaczem)
    9 Präpositionen mit Instrumental    (przyimki z narzędnikiem)
    5 Präpositionen mit Lokativ    (przyimki z miejscownikiem)
   78 Pronomen    (zaimki)
   81 Sätze mit Akkusativ    (biernik)
   41 Sätze mit Dativ    (celownik)
  132 Sätze mit Genitiv    (dopełniacz)
  130 Sätze mit Instrumental    (narzędnik)
  145 Sätze mit Lokativ    (miejscownik)
    7 Sätze mit Vokativ    (wołacz)
   36 Satz- und Sonderzeichen    (znaki interpunkcyjne)
    5 Schimpf und Schande    (klątwy, wulgaryzmy i słowa wstydliwe)
    5 Singularia    (tylko liczba pojedyncza)
   44 Slang    (gwara)
   24 Sprachen der EU    (języki EU)
  135 Sprichwörter, Redensarten    (przysłowia)
   29 Staaten der EU    (kraje Unii Europejskiej)
   49 Staaten Europas    (kraje Europejskie)
  256 Staaten und Hauptstädte    (kraje i stolice)
   48 Steigerung, Komparativ    (stopień wyższy)
  167 Steigerung, Superlativ    (stopień najwyższy, superlatywy)
   15 Tageszeiten    (pory dnia)
   87 Tiere    (zwierzęta)
   50 Tod und Teufel    (śmierć i diabeł)
  147 Tym und Tego im Wörterwald    ('tym' i 'tego' plątają się w gąszczu polskich zdań)
 1071 Verben    (czasowniki)
    7 Verben, modal    (czasowniki modalne)
  122 Verben, reflexiv    (czasowniki zwrotne)
   39 Verben, unregelmäßige    (czasowniki nieregularne)
  483 Verben, verpaart: imperfektiv + perfektiv    (pary czasowników: niedokonany + dokonany)
   94 Verneinungen    (negacje)
   59 Warschau!    (Atrakcje w Warszawie)
   10 Wochentage    (dni tygodnia)
  128 Zahlen : Beispiele in Sätzen    (zdania z liczbami)
   64 Zahlwörter    (liczebniki)
   50 Zitate    (cytaty)
  147 Zuviel des Guten : Websites zur polnischen Sprache    (strony internetowe)

Für Hinweise, Korrekturen, Kritik -> B.Eversberg, ©2019