Startseite "Wie geht Polnisch?"
Strona główna - Startseite

Jak działa polski? - Wie geht Polnisch?
94 Listen zum Thema
Nicht das Richtige dabei?
Dann ab zur -> Datenbank
Darin gibt es Beispiele für alles und jeden.
Mit eigenen Wörtern gezielt suchen:

Oder eine von 94 fertigen Beispiel-Listen wählen:
   14 Wie geht Polnisch?    (Jak działa polski?)
   51 Abkürzungen    (skróty)
  538 Adjektive    (przymiotniki)
  164 Adjektive / Adverbien    (przymiotniki / przysłówki)
  145 Adverbien    (przysłówki)
  292 Alltags-Sätze    (zdania z życia codziennego)
  146 Ausrufe    (wykrzykniki)
   40 Brot und Getreide    (chleb i zboże)
  118 Chemische Elemente    (pierwiastki chemiczny)
   16 Deutsche Bundesländer    (Niemieckie kraje związkowe)
  103 Emotionen    (emocje)
  115 Essen und Trinken    (jedzenie i picie)
   23 Farben    (kolory)
   19 Feiertage    (święta)
  467 Fragen    (pytania)
   17 Fragewörter    (zaimki pytające)
   39 Gemüse    (warzywa)
  130 Gesundheit / Krankheit    (zdrowie / choroba)
   70 Grammatik-Fachwörter    (terminy gramatyczne)
   42 Imperativ Plural    (tryb rozkazujący, liczba mnoga)
  165 Imperativ Singular    (tryb rozkazujący, liczba pojedyncza)
   15 Jahreszeiten    (pory roku)
   41 Jugendwörter    (słowa młodzieżowe)
   75 Konjunktionen    (spójniki)
  228 Konjunktiv    (tryb warunkowy)
    4 Kräuter und Gewürze    (zioła i przyprawy)
 1786 Kurze Sätze    (krótkie zdania)
   38 Landschaft    (krajobraz)
  126 Lehnwörter aus Deutsch    (zapożyczenia z niemieckiego)
   42 Lehnwörter aus Englisch    (zapożyczenia z angielskiego)
   98 Lehnwörter aus Latein etc.    (zapożyczenia z łaciny)
  147 Mensch und Körper    (człowiek i jego ciało)
   34 Monate    (miesiące)
   21 Obst    (owoce)
   14 Opern    (opery)
  211 Ordnungszahlen    (liczby porządkowe)
   62 Partikel; Füllwörter    (partykuły)
   10 Passiv    (strona bierna)
   97 Pflanzen und Bäume    (rośliny i drzewa)
 2733 Phrasen, Redewendungen    (frazy i idiomy)
   57 Pluralia    (tylko liczba mnoga)
   40 Polen-Highlights    (polskie atrakcje)
   16 Polnische Wojwodschaften    (Polskie Województwa (od 1999 r.))
   15 Präpositionen mit Akkusativ    (przyimki z biernikiem)
    7 Präpositionen mit Dativ    (przyimki z celownikiem)
   38 Präpositionen mit Genitiv    (przyimki z dopełniaczem)
    9 Präpositionen mit Instrumental    (przyimki z narzędnikiem)
    5 Präpositionen mit Lokativ    (przyimki z miejscownikiem)
   82 Pronomen    (zaimki)
   81 Sätze mit Akkusativ    (biernik)
   41 Sätze mit Dativ    (celownik)
  139 Sätze mit Genitiv    (dopełniacz)
  141 Sätze mit Instrumental    (narzędnik)
  145 Sätze mit Lokativ    (miejscownik)
    8 Sätze mit Vokativ    (wołacz)
   38 Satz- und Sonderzeichen    (znaki interpunkcyjne)
   20 Schimpf und Schande    (klątwy, wulgaryzmy i słowa wstydliwe)
   17 Singularia    (tylko liczba pojedyncza)
   43 Slang    (gwara)
   25 Sprachen der EU    (języki EU)
  157 Sprichwörter, Redensarten    (przysłowia)
   28 Staaten der EU    (kraje Unii Europejskiej)
   49 Staaten Europas    (kraje Europejskie)
  256 Staaten und Hauptstädte    (kraje i stolice)
   48 Steigerung, Komparativ    (stopień wyższy)
  170 Steigerung, Superlativ    (stopień najwyższy, superlatywy)
   12 Sternzeichen    (znaki zodiaku)
   21 Tageszeiten    (pory dnia)
    4 Tiere    (zwierzęta)
   18 Tiere -- Fische    (ryby)
   32 Tiere -- Gliederfüßler    (owady i pająki)
   14 Tiere -- Reptile und Amphibien    (gady i amfibie)
   62 Tiere -- Säuger    (ssaki)
   46 Tiere -- Vögel    (ptaki)
   13 Tiere -- Wirbellose    (bezkręgowce)
   51 Tod und Teufel    (śmierć i diabeł)
    1 Tym und Tego im Wörterwald    ('tym' i 'tego' plątają się w gąszczu polskich zdań)
 1236 Verben    (czasowniki)
    8 Verben, modal    (czasowniki modalne)
  125 Verben, reflexiv    (czasowniki zwrotne)
   44 Verben, unregelmäßige    (czasowniki nieregularne)
  633 Verben, verpaart: imperfektiv + perfektiv    (pary czasowników: niedokonany + dokonany)
   94 Verneinungen    (negacje)
   59 Verwandschaft und Bekanntschaft    (członkowie i znajomi)
   61 Warschau!    (Atrakcje w Warszawie)
   30 Werkzeuge    (narzędzia)
  113 Wetter und Klima    (pogoda i klimat)
   10 Wochentage    (dni tygodnia)
  140 Zahlen : Beispiele in Sätzen    (zdania z liczbami)
   47 Zahlen : Grundzahlen    (liczby)
   76 Zahlwörter    (liczebniki)
   70 Zitate    (cytaty)
  157 Zuviel des Guten : Websites zur polnischen Sprache    (strony internetowe)

Für Hinweise, Korrekturen, Kritik -> B.Eversberg, ©2020