Startseite "Wie geht Polnisch?"
Strona główna - Startseite

Jak działa polski? - Wie geht Polnisch?
80 Listen zum Thema

Dann kommt dazu eine Liste mit Beispielsätzen, die man auch anhören kann
   15 Wie geht Polnisch?    (Jak działa polski?)
   47 Abkürzungen    (skróty)
  428 Adjektive    (przymiotniki)
  110 Adjektive / Adverbien    (przymiotniki / przysłówki)
  130 Adverbien    (przysłówki)
  289 Alltags-Sätze    (zdania z życia codziennego)
  142 Ausrufe    (wykrzykniki)
  119 Chemische Elemente    (pierwiastki chemiczny)
   17 Deutsche Bundesländer    (Niemieckie kraje związkowe)
  103 Emotionen    (emocje)
   23 Farben    (kolory)
   19 Feiertage    (święta)
  467 Fragen    (pytania)
   18 Fragewörter    (zaimki pytające)
   70 Grammatik-Fachwörter    (terminy gramatyczne)
   43 Imperativ Plural    (tryb rozkazujący, liczba mnoga)
  162 Imperativ Singular    (tryb rozkazujący, liczba pojedyncza)
   16 Jahreszeiten    (pory roku)
   40 Jugendwörter    (słowa młodzieżowe)
   74 Konjunktionen    (spójniki)
  229 Konjunktiv    (tryb warunkowy)
 1789 Kurze Sätze    (krótkie zdania)
   39 Landschaft    (krajobraz)
  127 Lehnwörter aus Deutsch    (zapożyczenia z niemieckiego)
   43 Lehnwörter aus Englisch    (zapożyczenia z angielskiego)
   99 Lehnwörter aus Latein etc.    (zapożyczenia z łaciny)
  137 Mensch und Körper    (człowiek i jego ciało)
   35 Monate    (miesiące)
   14 Opern    (opery)
  201 Ordnungszahlen    (liczby porządkowe)
   63 Partikel; Füllwörter    (partykuły)
   11 Passiv    (strona bierna)
   86 Pflanzen und Bäume    (rośliny i drzewa)
 2700 Phrasen, Redewendungen    (frazy i idiomy)
   46 Pluralia    (tylko liczba mnoga)
   39 Polen-Highlights    (polskie atrakcje)
   17 Polnische Wojwodschaften    (Polskie Województwa (od 1999 r.))
   16 Präpositionen mit Akkusativ    (przyimki z biernikiem)
    7 Präpositionen mit Dativ    (przyimki z celownikiem)
   41 Präpositionen mit Genitiv    (przyimki z dopełniaczem)
   10 Präpositionen mit Instrumental    (przyimki z narzędnikiem)
    6 Präpositionen mit Lokativ    (przyimki z miejscownikiem)
   79 Pronomen    (zaimki)
   82 Sätze mit Akkusativ    (biernik)
   42 Sätze mit Dativ    (celownik)
  138 Sätze mit Genitiv    (dopełniacz)
  133 Sätze mit Instrumental    (narzędnik)
  146 Sätze mit Lokativ    (miejscownik)
    8 Sätze mit Vokativ    (wołacz)
   38 Satz- und Sonderzeichen    (znaki interpunkcyjne)
    6 Schimpf und Schande    (klątwy, wulgaryzmy i słowa wstydliwe)
    8 Singularia    (tylko liczba pojedyncza)
   45 Slang    (gwara)
   25 Sprachen der EU    (języki EU)
  142 Sprichwörter, Redensarten    (przysłowia)
   30 Staaten der EU    (kraje Unii Europejskiej)
   51 Staaten Europas    (kraje Europejskie)
  258 Staaten und Hauptstädte    (kraje i stolice)
   49 Steigerung, Komparativ    (stopień wyższy)
  172 Steigerung, Superlativ    (stopień najwyższy, superlatywy)
   21 Tageszeiten    (pory dnia)
    3 Tiere    (zwierzęta)
   16 Tiere -- Fische    (ryby)
   31 Tiere -- Gliederfüßler    (owady i pająki)
   15 Tiere -- Reptile und Amphibien    (gady i amfibie)
   61 Tiere -- Säuger    (ssaki)
   47 Tiere -- Vögel    (ptaki)
   13 Tiere -- Wirbellose    (bezkręgowce)
   51 Tod und Teufel    (śmierć i diabeł)
    1 Tym und Tego im Wörterwald    ('tym' i 'tego' plątają się w gąszczu polskich zdań)
 1096 Verben    (czasowniki)
    8 Verben, modal    (czasowniki modalne)
  124 Verben, reflexiv    (czasowniki zwrotne)
   40 Verben, unregelmäßige    (czasowniki nieregularne)
  500 Verben, verpaart: imperfektiv + perfektiv    (pary czasowników: niedokonany + dokonany)
   94 Verneinungen    (negacje)
   60 Verwandschaft und Bekanntschaft    (członkowie i znajomi)
   60 Warschau!    (Atrakcje w Warszawie)
23792 Werkzeuge    (narzędzia)
  114 Wetter und Klima    (pogoda i klimat)
   11 Wochentage    (dni tygodnia)
  131 Zahlen : Beispiele in Sätzen    (zdania z liczbami)
   67 Zahlwörter    (liczebniki)
   55 Zitate    (cytaty)
  150 Zuviel des Guten : Websites zur polnischen Sprache    (strony internetowe)

Für Hinweise, Korrekturen, Kritik -> B.Eversberg, ©2020